Kalmarsunds Auktioner

Kalmarsundsauktioner var ett småländskt näthandelsföretag som fanns i Kalmar och Nybro. Dem ville skapa ett affärsinriktat arbetssätt och en breddad geografisk marknad med fokus på kvalitet och lönsamhet för kunden. Dem förenade det ”lilla företagets” flexibilitet och det stora företagets resurser.

Deras kund

Deras kund var dels ägarna till dödsbo, dels köparen som köper produkter från dödsbo. Dem trodde att deras slutkund kunde vara en designintresserad person som vill komplettera sitt hem med det ”lilla extra”. Dem trodde även att deras slutkund kunde vara allmänt intressad av antika produkter.

Notera att den här webbplatsen inte längre tillhör eller administreras av Kalmarsunds Auktioner AB.